ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์

ไซต์ PopSockets ซึ่งตั้งอยู่ที่ www.popsockets.com และแอปพลิเคชันมือถือ PopSockets เป็นทรัพย์สินของ PopSockets LLC (“PopSockets” “เรา” “เรา” “ของเรา”) การดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือการใช้ไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และบริการใดๆ ของเราของคุณ รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีให้ผ่านทางไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา (รวมเรียกว่า "ไซต์") จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ข้อกำหนด”) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยการเข้าถึง ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึง หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และการใช้งานของคุณจะถือว่าเป็นของคุณ (และหากดำเนินการในนามของบุคคลที่สามหรือนิติบุคคล บุคคลที่สามดังกล่าวหรือ ของนิติบุคคล) ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ (การอ้างอิงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถึง "คุณ" รวมถึงคุณและบุคคลที่สามหรือหน่วยงานดังกล่าว) หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์หรือใช้บริการของเรา

PopSockets อาจแก้ไข อัปเดต หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่อัปเดตบนเว็บไซต์ วันที่ปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ล่าสุดจะปรากฏที่ด้านบนของหน้านี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์และนำไปใช้กับการเข้าถึงและการใช้ไซต์ทั้งหมดหลังจากนั้น เราอาจส่งอีเมลแจ้งเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แก้ไขให้คุณทราบ แต่การแจ้งดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือหยุดใช้ไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์ต่อไปหลังจากโพสต์การอัปเดต จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่: brandprotection@popsockets.com

คุณรับทราบและเข้าใจว่าไซต์อาจต้องการการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือและบริการ การเข้าถึงข้อมูล หรือการส่งข้อความ คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านการใช้ไซต์

เนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเอง

ไซต์อาจอนุญาตให้คุณอัปโหลดรูปถ่าย บทวิจารณ์ วิดีโอ การออกแบบ รูปภาพ ภาพวาด กราฟิก งานศิลปะ งานเขียน หรือเนื้อหาหรือเอกสารอื่น ๆ ("เนื้อหาของผู้ใช้") คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณและผลที่ตามมาของการส่งและเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม PopSockets ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณโพสต์บนไซต์จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์

คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อเนื้อหาของผู้ใช้ และมีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์การใช้งานที่อธิบายไว้ด้านล่างแก่เราและบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนผู้ได้รับสิทธิ์อนุญาตแต่ละราย รวมถึงผู้สืบทอด , และกำหนด; (b) เนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดของคุณทำและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

คุณยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และขอมอบสิทธิ์นี้ให้กับ PopSockets และบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา รวมถึงผู้รับอนุญาตแต่ละรายที่เกี่ยวข้อง ผู้สืบทอด และมอบหมายสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายโอนได้ ทั่วโลก ตลอดไป สิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ และ ใบอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ส่ง แจกจ่าย (ผ่านหลายระดับ) สร้างผลงานลอกเลียนแบบ และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณต่อสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วน และให้อนุญาตและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ แก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ผ่านทางไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ PopSockets รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาผู้ใช้ให้กับลูกค้าและผู้ค้าปลีกบุคคลที่สามในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่พัฒนาขึ้นหลังจากนี้ คุณยังให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้รายอื่นของไซต์ในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และเพื่อใช้ ทำซ้ำ สร้างงานดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวต่อสาธารณะภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณให้สิทธิ์ PopSockets ในการระบุว่าคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวโดยใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อหน้าจอ ความเหมือน หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ และคุณรับทราบว่า PopSockets มีสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เนื้อหาผู้ใช้และ PopSockets นั้นอาจหยุดใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณตกลงที่จะไม่ส่ง อัปโหลด หรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาใด ๆ ที่: (i) ผิดกฎหมาย คุกคาม ดูหมิ่น ก่อกวน หมิ่นประมาท ใส่ร้าย อนาจาร หยาบคาย ดูหมิ่น เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ส่งเสริมการก่ออาชญากรรมหรือการปกปิดอาชญากรรม หรือที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดโดย PopSockets (ii) คุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ ส่ง เผยแพร่ หรือให้สิทธิ์ใช้งาน PopSockets ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ (iii) หลอกลวงหรือบิดเบือนข้อมูลประจำตัวหรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ; (iv) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (รวมถึงสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่น (v) มีภาพถ่ายหรือภาพของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณใช้ภาพถ่ายในลักษณะดังกล่าว; หรือ (vi) ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับทราบว่า PopSockets ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือกลั่นกรองเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งไปยังไซต์ PopSockets มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการปฏิเสธ ลบ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาอื่นๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเลย PopSockets มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงหากเราเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ คุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ไซต์หรือสาธารณะ หรืออาจสร้างความรับผิดต่อ PopSockets คุณสละสิทธิ์อย่างชัดเจนและถือ POPSOCKETS ที่ไม่เป็นอันตรายและบริษัทในเครือ ตลอดจนพนักงาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา ตัวแทน ตัวแทน ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการ (เรียกรวมกันว่า " คู่กรณีของ POPSOCKETS " จากการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือผลสืบเนื่องใดๆ จากความรับผิดใดๆ การดำเนินการโดย POPSOCKETS ในระหว่างหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการสอบสวนโดย POPSOCKETS หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

คุณเข้าใจและยอมรับว่า PopSockets ไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการผ่านไซต์โดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่น การใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ PopSockets จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ เนื้อหาหรือวัสดุอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าว

บางส่วนของไซต์อาจอนุญาตให้คุณปรับแต่งเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรืออาร์ตเวิร์ก พื้นหลัง รูปภาพหรือภาพถ่ายบางอย่างที่ PopSockets และ/หรือผู้อนุญาต ("เนื้อหาที่มีให้") จัดหาให้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ (เช่น ฟิลเตอร์ หินอ่อน การบิดเบือน ฯลฯ .) มีอยู่บนไซต์ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้และแก้ไขเนื้อหาที่ให้ไว้ดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือและฟังก์ชันของไซต์ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนและปรับแต่งเนื้อหาที่ให้ไว้และผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาที่จัดไว้ให้เอง") จะเป็นของ PopSockets ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลที่สาม คุณมอบหมายและตกลงที่จะมอบหมายโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ (เมื่อเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเองดังกล่าวได้รับการแก้ไขในรูปแบบที่จับต้องได้เป็นครั้งแรก) ให้กับ PopSockets (หรือบุคคลภายนอกที่กำหนดโดย PopSockets) สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกในเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเองดังกล่าว และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในที่นี้ ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามการมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ของความเป็นบิดา ความสมบูรณ์ การเปิดเผย การเพิกถอน หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่อาจรู้จักหรือเรียกว่า "สิทธิทางศีลธรรม" (รวมเรียกว่า "สิทธิทางศีลธรรม") ในหรือเพื่อ เนื้อหาที่กำหนดขึ้นเอง ในที่นี้ คุณสละสิทธิ์ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดในเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเองเพื่อประโยชน์ของ PopSockets และคุณยินยอมและให้สัตยาบันการกระทำหรือการเพิกเฉยใด ๆ ที่ PopSockets อาจดำเนินการหรืออนุญาตด้วย เกี่ยวกับเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเอง (รวมถึงการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่จะละเมิดสิทธิทางศีลธรรมหากไม่ได้รับความยินยอม เช่น การแสดงที่มา การไม่แสดงที่มา การระบุแหล่งที่มาที่เป็นเท็จ การซ่อมแซม การดัดแปลง การแทนที่ หรือการทำลายเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเอง) คุณรับทราบและตกลงว่า PopSockets อาจอนุญาตให้คุณหรือผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันหรือใช้เนื้อหาที่จัดทำขึ้นเองผ่านทางไซต์ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย หรือกลไกการแบ่งปันอื่น ๆ ที่ PopSockets อนุญาตหรือจัดหาให้ผ่านทางไซต์ คุณตกลงที่จะยืนยันการสละสิทธิ์และการยินยอมดังกล่าวเป็นครั้งคราวตามที่ PopSockets ร้องขอ

ข้อกำหนดการใช้งาน

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะใช้งานไซต์ได้ หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี ห้ามใช้ไซต์นี้หรือให้ข้อมูลใด ๆ บนไซต์

การดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานไซต์และข้อมูลที่คุณอนุญาต (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4) นั้นจำกัดไว้เฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในหรือต่อไซต์ บริการใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านไซต์ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่จำกัดและโอนไม่ได้ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ (ตามความเหมาะสม) ไซต์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดและนโยบายและขั้นตอนที่ PopSockets อาจนำมาใช้และจัดให้มีบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว

การใช้งานที่ยอมรับได้

การใช้ไซต์ที่คุณอนุญาตนั้นจำกัดเฉพาะการทำงานมาตรฐานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ ตามที่เหมาะสม ห้ามใช้ไซต์ในลักษณะที่: (i) ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือหลอกลวง; (ii) ก่อกวน ข่มเหง สะกดรอยตาม คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง เลียนแบบ หรือละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ) (iii) ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก PopSockets เพื่อเข้าถึงข้อมูล (iv) พยายามแนะนำไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ (v) พยายามที่จะเข้าถึงระบบของ PopSockets บัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต; (vi) สนับสนุนการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (vii) พยายามที่จะสร้างความเสียหาย ปิดใช้งาน หรือสร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของ PopSockets หรือ (viii) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่บังคับใช้ (เช่น ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย) PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับคุณหากคุณใช้ไซต์ในลักษณะที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของ PopSockets ในการดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะใช้ไซต์ได้ หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี ห้ามใช้ไซต์นี้หรือให้ข้อมูลใด ๆ บนไซต์

การดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานไซต์และข้อมูลที่คุณอนุญาต (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4) นั้นจำกัดไว้เฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในหรือต่อไซต์ บริการใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านไซต์ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่จำกัดและโอนไม่ได้ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ (ตามความเหมาะสม) ไซต์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดและนโยบายและขั้นตอนที่ PopSockets อาจนำมาใช้และจัดให้มีบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว

บริการส่งข้อความ

คุณอาจเลือกที่จะรับข้อความจากเรา เมื่อคุณสมัครรับข้อความ เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอโปรโมชันและอีกมากมายให้คุณ

เนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาที่กำหนดขึ้นเอง

เว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PopSockets และพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ("ข้อมูล") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) รูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ องค์ความรู้ที่เป็นตัวเป็นตน แนวคิด แนวคิด วิดีโอ การออกแบบ รูปภาพ และอื่นๆ เนื้อหา และ (ii) ข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PopSockets พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง คุณรับทราบว่า PopSockets พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าอาจปฏิบัติต่อข้อมูลนี้เป็นความลับ และตกลงที่จะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อปกป้องความลับของข้อมูล เว็บไซต์และเนื้อหา คุณสมบัติ และการทำงานทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล ซอฟต์แวร์ รหัส ข้อความ การแสดงผล รูปภาพ วิดีโอและเสียง และการออกแบบ การเลือก และการจัดเรียง) ยกเว้นเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ เป็นเจ้าของโดย PopSockets ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของเนื้อหาดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณไม่ได้รับผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของใดๆ ในเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือสิทธิ์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้เว็บไซต์ตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

คุณตกลง: (i) ที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ ส่งซ้ำ คัดลอก แสดงต่อสาธารณะ ขาย ขายต่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม อนุญาตช่วง แจกจ่าย เผยแพร่ โอน ทำให้พร้อมใช้งานแก่บุคคลที่สาม หรือใช้ไซต์หรือข้อมูลสำหรับ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PopSockets ในแต่ละกรณี (ii) ไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน ถอดรหัส หรือพยายามอื่นเพื่อให้ได้มาหรือเข้าถึงซอร์สโค้ดของเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (iii) ที่จะไม่แก้ไขหรือลบความยินยอมใด ๆ หรือประกาศหรือคำอธิบายที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ บนไซต์หรือข้อมูลใด ๆ : และ (iv) ที่จะไม่ลบ ปิดใช้งาน หลีกเลี่ยง หรือสร้างหรือใช้วิธีแก้ไขปัญหาใด ๆ กับการป้องกันลิขสิทธิ์ สิทธิใด ๆ การจัดการหรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในหรือการปกป้องไซต์ การใช้ไซต์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

สิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือรูปลักษณ์ทางการค้า (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) ที่มีอยู่ในหรือใช้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ PopSockets สงวนไว้อย่างชัดแจ้งโดย PopSockets และผู้ออกใบอนุญาต เครื่องหมายและโลโก้หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือกฎหมายทั่วไปของ PopSockets และผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ ไม่มีการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ แก่คุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือโดยการใช้ไซต์ของคุณ ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้เครื่องหมายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PopSockets หรือผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิเสธการรับประกัน

PopSockets ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับประกันว่าไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือไซต์จะปราศจากไวรัสหรือรหัสทำลายล้างอื่นๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนและจุดตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณสำหรับการป้องกันไวรัสและความถูกต้องของข้อมูลเข้าและออก และสำหรับการรักษาวิธีการภายนอกเว็บไซต์ของเราสำหรับการสร้างใหม่สำหรับข้อมูลที่สูญหาย เว้นแต่ไซต์จะระบุไว้อย่างชัดเจนและโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด POPSOCKETS จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัสหรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณ เนื้อหาเนื่องจากการใช้หรือการดาวน์โหลดไซต์ของคุณหรือบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่านไซต์หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนไซต์หรือไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์

การใช้งานไซต์ เนื้อหา และบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับผ่านไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในที่นี้ เว็บไซต์ เนื้อหา และบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งฝ่าย POPSOCKETS (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2) และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ POPSOCKETS ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ โดยไม่มีการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งฝ่าย POPSOCKETS และบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ POPSOCKETS ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ เนื้อหา หรือบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์จะมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข ไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้พร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือไซต์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับผ่านไซต์จะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ POPSOCKETS ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ของความสามารถในการขาย การไม่ละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อความข้างต้นไม่ส่งผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อมูลและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล แถลงการณ์ ความคิดเห็น และเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงด้วย

ผลิตภัณฑ์และคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่สินค้าลงรายการบนเว็บไซต์ในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับราคาหรือข้อมูลที่ถูกต้อง PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์

PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์โดยบุคคล (และใด ๆ และทั้งหมดที่ถูกมองว่าเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องและที่อยู่ทางกายภาพ) ซึ่งใช้รหัสส่วนลดจำนวนมากเกินไปเพื่อรับผลิตภัณฑ์ฟรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรับทราบว่าเมื่อคุณดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ไซต์ PopSockets อาจใช้วิธีการอัตโนมัติ (รวมถึง ตัวอย่างเช่น คุกกี้และเว็บบีคอน) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเอง (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) เพื่อเป็นเงื่อนไขในการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ไซต์ หรือคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง และไซต์อาจเปิดโอกาสให้คุณแบ่งปันข้อมูล เกี่ยวกับตัวคุณกับผู้อื่น ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมผ่านหรือเกี่ยวข้องกับไซต์อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และให้ข้อมูลแก่หรือผ่านไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมต่อการกระทำทั้งหมดของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เรา เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณเลือกที่จะให้ส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณโดยตรง เราจะรับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือเมื่อคุณอ่านข้อความ และข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การลบเนื้อหาของผู้ใช้

เราไม่สามารถและไม่ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดก่อนที่จะโพสต์บนเว็บไซต์ และเราไม่สามารถรับรองได้ว่าจะมีการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกทันทีหลังจากที่โพสต์แล้ว ดังนั้น เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการเพิกเฉยใด ๆ เกี่ยวกับการส่งสัญญาณ การสื่อสาร หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่จัดหาโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ในบางหน้าของไซต์ PopSockets อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการรายงานเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมแก่คุณ หากไม่มีเครื่องมือดังกล่าว คุณสามารถรายงานเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมได้โดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง PopSockets ไม่มีภาระหน้าที่ในการลบเนื้อหาผู้ใช้ออกจากไซต์ แต่เราจะตรวจสอบคำขอดังกล่าวทั้งหมดและลบเนื้อหาผู้ใช้ที่เราพิจารณาว่าควรลบออกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากมีการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือเผยแพร่ในสื่ออื่น หรือพิมพ์และ/หรือขายในผลิตภัณฑ์ PopSockets จะไม่สามารถเรียกคืนและลบเนื้อหานั้นได้ สำเนาสำรองหรือสำเนาที่เหลือของเนื้อหาผู้ใช้ที่ PopSockets ลบออกจากไซต์อาจยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สำรอง PopSockets ไม่ละเมิดหรืออนุญาตให้ผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยเจตนา เราจะลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่เราทราบว่ามีการละเมิดทันทีหรือหากเราตระหนักถึงสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดว่ามีการละเมิด

หากคุณกำลังร้องขอให้ลบเนื้อหาเนื่องจากละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดทราบว่า Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) (“DMCA”) ให้การช่วยเหลือแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เชื่อว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตละเมิดลิขสิทธิ์ของพวกเขา สิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หากคุณเชื่อว่างานของคุณหรืองานของบุคคลที่สามที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือมีการคัดลอกและเผยแพร่บนเว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันที . ตาม DMCA คำบอกกล่าวของคุณต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องประกอบด้วย:

  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  • คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากการอ้างสิทธิ์เกี่ยวข้องกับงานหลายชิ้นบนเว็บไซต์ รายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าว
  • คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดนั้นอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์ (รวมถึง URL, ชื่อเรื่องหรือหมายเลขรายการ หากมี หรือลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่ระบุ) เพื่อให้เราสามารถระบุตำแหน่งได้
  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ และหากคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อของเจ้าของ
  • ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
  • คำแถลงโดยคุณซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในคำบอกกล่าวของคุณถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

คำแถลงของคุณจะต้องระบุดังนี้:

ตัวแทนลิขสิทธิ์

PopSockets LLC

5757 เซ็นทรัลอเวนิว

โบลเดอร์ CO 80301

brandprotection@popsockets.com

การแจ้งเตือนใด ๆ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DMCA จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการแจ้งที่เพียงพอและจะไม่ถือว่าแจ้งให้เราทราบข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์จริงที่ละเมิดเนื้อหาหรือ การกระทำเป็นที่ประจักษ์ โปรดทราบว่าหากคุณแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโดยเจตนาว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมบนไซต์กำลังละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) ภายใต้มาตรา 512(f) ของ DMCA

เรามีสิทธิ์เปิดเผยตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณแก่บุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์ละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ การโฆษณา และผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์หรือโฆษณาไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ที่จัดหาหรือดูแลโดยบุคคลที่สาม การโฆษณาหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ใช่ PopSockets ไม่ได้หมายความว่า PopSockets อนุมัติ รับรอง หรือยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ เนื้อหาหรือการใช้งาน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่าน เว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้โดยเรา เราไม่ได้เป็นตัวแทนใด ๆ หรือให้การรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาในนั้น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจออกจากไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์อื่น คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง กฎ นโยบายทั้งหมด (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) และขั้นตอนการดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับคุณในขณะที่เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ เนื้อหา ความถูกต้อง ความคิดเห็นที่แสดง นโยบายความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้ผ่านลิงก์เหล่านี้หรือที่เผยแพร่ผ่านแหล่งข้อมูลเหล่านี้หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากหรือ ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากการที่คุณใช้หรือพึ่งพาเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณอาจทำให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเกี่ยวข้องกับคุณ คุณตกลงว่าการใช้เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะถือว่า PopSockets ไม่เป็นอันตรายสำหรับกิจกรรมและการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของบุคคลที่สามดังกล่าว

บริการบางอย่างที่มีให้ผ่านทางไซต์ได้รับการสนับสนุนโดยรายได้จากการโฆษณา และอาจแสดงโฆษณาและโปรโมชัน คุณตกลงว่า PopSockets อาจวางโฆษณาและการส่งเสริมการขายดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือบน เกี่ยวกับ หรือร่วมกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ ลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะ

การยกเว้นความรับผิด; กำหนดเวลาสำหรับการเรียกร้อง

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม POPSOCKETS บริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการจะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือใน การเชื่อมต่อกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ไซต์ บริการ ไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงถึงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์หรือไซต์อื่น ๆ รวมถึงความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียข้อมูล และไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดสัญญา หรืออื่นๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ รวมถึงความเสียหายใดๆ และทั้งหมด อันเป็นผลมาจาก: (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทน; (B) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณ; (C) แถลงการณ์หรือการดำเนินการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือ (D) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ วิธีแก้ไขเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวของคุณสำหรับความไม่พอใจต่อไซต์และบริการคือการหยุดใช้ไซต์และบริการ ข้อความข้างต้นไม่ส่งผลต่อความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือไซต์จะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นอย่างอื่น สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร

ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง PopSockets บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้อนุญาต ซัพพลายเออร์ ผู้สืบทอด และมอบหมายจากและต่อต้านการเรียกร้องใดๆ ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสิน รางวัล ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (i) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงอื่นใดที่คุณได้ทำไว้กับ PopSockets และ การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่มีอยู่ในนี้หรือในนั้น; (ii) การใช้งานไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากไซต์ การเชื่อมต่อของคุณกับไซต์ และกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บัญชีของคุณโดยคุณหรือบุคคลอื่นใด (iii) เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ; (iv) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นส่วนตัว (v) กิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จากเรา; หรือ (vi) การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ของคุณ

PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการรับการป้องกันแต่เพียงผู้เดียวและควบคุมเรื่องใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะร่วมมือกับ PopSockets ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่ และคุณจะชดใช้ PopSockets สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน ข้อสันนิษฐานของการป้องกัน

การแก้ไขและการเลิกใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวในการถอน แก้ไข ลบ ระงับหรือหยุดชั่วคราวหรือถาวรที่ไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์) หรือข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือไซต์ (หรือใดๆ บางส่วน) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า PopSockets อาจเป็นครั้งคราว พัฒนาและให้บริการอัปเดตไซต์โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเกรด การแก้ไขจุดบกพร่อง แพตช์ การแก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ และ/หรือคุณลักษณะใหม่ (รวมเรียกว่า " การอัปเดต ") การอัปเดตอาจแก้ไขหรือลบคุณสมบัติและการทำงานบางอย่างทั้งหมด คุณตกลงว่า PopSockets ไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการอัปเดตใดๆ หรือดำเนินการจัดหาหรือเปิดใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชันเฉพาะใดๆ ต่อไป ตามการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง: (ก) ไซต์จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตที่มีทั้งหมดโดยอัตโนมัติ; หรือ (b) คุณอาจได้รับแจ้งหรือได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตที่มีอยู่ คุณตกลงที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตทั้งหมดโดยทันที และรับทราบและตกลงว่าไซต์หรือบางส่วนของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงเพิ่มเติมว่าการอัปเดตทั้งหมดจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้

ในบางครั้ง เราอาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของไซต์ หรือทั้งไซต์ สำหรับผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้หรือบังคับให้ริบชื่อผู้ใช้ใดๆ ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการแก้ไข แก้ไข ลบ ระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือชื่อผู้ใช้ใดๆ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณอาจส่งผลให้บัญชีหรือการเข้าถึงไซต์ของคุณสิ้นสุดลงตามดุลยพินิจของ PopSockets แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือการเข้าถึงไซต์ของคุณ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณและเนื้อหาที่กำหนดเองใด ๆ จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยคุณผ่านบัญชีของคุณอีกต่อไป คุณสามารถยุติข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยการยุติการใช้งานไซต์ทั้งหมด และลบไซต์และสำเนาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ การดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ไซต์ในภายหลังจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในเวอร์ชันปัจจุบัน การยุติจะไม่จำกัดสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ของ PopSockets ตามกฎหมายหรือความยุติธรรม

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้ บังคับและตีความภายใต้กฎหมายของรัฐโคโลราโดในสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากรัฐโคโลราโดและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงได้โดยบุคคลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น การเข้าถึงหรือการใช้ไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์อาจถูกห้ามโดยกฎหมายในบางประเทศหรือเขตอำนาจศาล คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณกำลังเข้าถึงไซต์

คุณยินยอมและสละสิทธิ์การคัดค้านทั้งหมดต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลรัฐที่เหมาะสมใน Boulder County และศาลรัฐบาลกลางใน Denver County ในรัฐโคโลราโด และสถานที่ในนั้นเพื่อยุติข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างไรก็ตาม PopSockets สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เราเชื่อว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้เกิดขึ้นหรือมีต้นตอมาจาก

แยกได้

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายหรือหลักนิติธรรมใด ๆ ที่บังคับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับบทบัญญัติเดิมมากที่สุด และข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้เสียหายแต่อย่างใด

เบ็ดเตล็ด

คุณไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ สิทธิ์และภาระผูกพันต่อไปนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้: (i) การรับรองและการรับประกันของคุณ ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดการใช้งาน; (ii) ข้อจำกัดความรับผิดของ PopSockets การสละสิทธิ์การรับประกัน และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และ (iii) สิทธิ์หรือข้อผูกมัดอื่นใดของคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรจะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง PopSockets กับคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างอิสระ และไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะตีความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือในฐานะหุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน เจ้าของร่วม นายจ้าง /พนักงาน แฟรนไชส์/แฟรนไชส์ ​​หรืออื่นๆ ในฐานะผู้เข้าร่วมในการดำเนินการร่วมกันหรือร่วมกัน PopSockets ไม่มีอำนาจควบคุมคุณนอกจากความสามารถในการจำกัดหรือยุติความสามารถของคุณในการใช้ไซต์ PopSockets อาจมอบหมายสิทธิ์และความรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอด ผู้โอนสิทธิ์ และผู้ได้รับใบอนุญาตของ PopSockets ความล้มเหลวของ PopSockets ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือความล่าช้าในการดำเนินการที่อนุญาตในที่นี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ หรือการอนุญาตที่ให้ไว้ในที่นี้ รวมถึงสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุด เป็นไปได้. ความล้มเหลวของ PopSockets ในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่คุณหรือผู้อื่นไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์ของ PopSockets ในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่ตามมาหรือที่คล้ายคลึงกัน ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า "รวมถึง" และข้อกำหนดที่สัมพันธ์กันจะหมายถึงการรวมโดยไม่จำกัด และคำว่า "หรือ" ไม่ได้ผูกขาด หัวข้อใด ๆ ในที่นี้จะใช้เพื่อความสะดวกและการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด จำกัด ขยายหรืออธิบายขอบเขตของข้อกำหนดเหล่านี้ การอ้างอิงถึงข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดและคำว่า "ในที่นี้" "ต่อไปนี้" "ในที่นี้" และ "ต่อไปนี้" และคำอื่นๆ ที่นำเข้าที่คล้ายกันหมายถึงข้อกำหนดเหล่านี้โดยรวม ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ กฎการสร้างใด ๆ ที่มีผลให้เกิดความคลุมเครือที่จะแก้ไขกับฝ่ายร่างจะไม่ถูกนำมาใช้ในการสร้างหรือตีความข้อกำหนดเหล่านี้

ในขอบเขตที่คุณเข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ผ่านทาง Apple Inc. หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมือถือรายอื่น (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม") คุณรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ PopSockets ไม่ใช่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อไซต์หรือการทำงานหรือเนื้อหาของไซต์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ สิทธิ์ของคุณในการใช้ไซต์ผ่านผู้ให้บริการแพลตฟอร์มถูกจำกัดให้ใช้บนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม เว้นแต่ว่าคุณกำลังเข้าถึงและใช้ไซต์ผ่านบัญชีที่ได้รับอนุญาตในแผนการใช้ร่วมกันในครอบครัวหรือแผนการซื้อจำนวนมาก

ในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันที่เกี่ยวข้องได้ คุณอาจแจ้งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจคืนเงินค่าซื้อสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ และตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่มีข้อผูกมัดในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ PopSockets นั้น PopSockets มีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของเว็บไซต์ในการปฏิบัติตามการรับประกันใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบในการจัดการกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามนำมาซึ่งเกี่ยวข้องกับไซต์หรือการครอบครองหรือการใช้ไซต์ของคุณ รวมถึง: (ก) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์; (b) การเรียกร้องใด ๆ ที่เว็บไซต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง; และ (c) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภค ความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายที่คล้ายกัน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบในการสืบสวน แก้ต่าง ระงับคดี และปลดเปลื้องข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามที่ว่าการครอบครองและการใช้ไซต์ของคุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้ไซต์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและบริษัทสาขาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อกำหนดเหล่านี้ และมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณในฐานะบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์จากข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย"; และ (ii) คุณไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือบุคคลต้องห้ามของรัฐบาลสหรัฐฯ

ผลตอบแทนและการแลกเปลี่ยน

PopSockets นั้นยอดเยี่ยม—คุณแน่ใจหรือว่าต้องการคืนสินค้า หากคุณไม่ใช่แฟน คุณอาจจะอยากให้แฟนของคุณเป็นใคร?

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่อง โปรดแจ้งให้เราทราบและเรายินดีที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง โปรดส่งคำขอผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปที่ help.popsockets.com และส่งสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหายไปยังที่อยู่ด้านล่าง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์แบบจำกัดของเราระบุไว้ด้านล่าง

หากคุณต้องการคืนสินค้าเพราะไม่ต้องการแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 30 วัน ขออภัย เราไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนให้คุณได้หากคุณไม่ติดต่อเราภายใน 30 วันหลังจากทำการสั่งซื้อ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืน สินค้าของคุณต้องยังไม่ได้ใช้งาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และอยู่ในสภาพเดียวกันกับที่คุณได้รับ เราจำเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงิน หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือหลักฐานการซื้ออื่นๆ เพื่อดำเนินการคืนสินค้าของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ PopSockets จากผู้จำหน่ายต่อหรือผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม โปรดส่งคืนสินค้าของคุณไปยังร้านค้าที่คุณซื้อ

คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าจัดส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า $75 คุณควรพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่ติดตามได้หรือซื้อประกันการจัดส่ง เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะได้รับสินค้าคืน

การคืนเงิน

เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือปฏิเสธการคืนเงินของคุณ หากคุณได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการ และเครดิตจะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินดั้งเดิมของคุณโดยอัตโนมัติ

การคืนเงินบางส่วน

เราไม่สามารถเสนอการคืนเงินบางส่วนสำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพเดิมหรือสินค้าที่ส่งคืนเกินกว่า 30 วันหลังจากการจัดส่ง

การคืนเงินล่าช้าหรือขาดหายไป

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณ อาจใช้เวลาในการประมวลผลก่อนที่การคืนเงินของคุณจะได้รับการโพสต์อย่างเป็นทางการ หากคุณดำเนินการแล้วและยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเราที่ help.popsockets.com และส่งคำขอเพื่อพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

การรับประกันแบบจำกัด

ใครบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง? เรามีการรับประกันผลิตภัณฑ์แบบจำกัดซึ่งไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อรายเดิมเท่านั้น ต้องใช้ต้นฉบับหรือสำเนาของใบเสร็จการขายจากผู้ขายปลีกที่ได้รับอนุญาตของ PopSockets ดั้งเดิมสำหรับบริการการรับประกันของเรา เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ PopSockets จำหน่ายอย่างถูกกฎหมายโดยผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของ PopSockets การรับประกันแบบจำกัดนี้มีให้เพิ่มเติมจากสิทธิ์อื่นใดที่ผู้ซื้อรายเดิมอาจมีตามกฎหมาย ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

สิ่งที่ครอบคลุมและระยะเวลาการรับประกันคืออะไร? PopSockets รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะปราศจากข้อบกพร่องในด้านฝีมือและวัสดุภายใต้การใช้งานปกติตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ PopSockets กำหนดไว้เป็นเวลาสามปี

ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง? PopSockets ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ PopSockets ที่ซื้อผ่าน PopSockets หรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ การรับประกันแบบจำกัดไม่ครอบคลุมถึง: การสึกหรอตามปกติของการใช้ผลิตภัณฑ์; ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับแต่งโดยผู้ค้าปลีก คุณหรือบุคคลที่สาม ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี ขาดการดูแล การจัดการที่ไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ หรือการใช้ในทางที่ผิด ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้; ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่ออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ PopSockets

วิธีเรียกร้องภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ การเรียกร้องการรับประกันต้องทำโดยตรงกับ PopSockets ต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ PopSockets LLC, 5757 Central Ave., Boulder, Colorado, 80301 USA ด้วยวิธีการจัดส่งแบบตรวจสอบย้อนกลับได้พร้อมกับใบเสร็จการซื้อต้นฉบับ ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จริงและอีเมล หาก PopSockets พิจารณาแล้วว่ามีข้อบกพร่องตามการรับประกันในผลิตภัณฑ์ PopSockets จะดำเนินการซ่อมแซมข้อบกพร่อง จัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนให้คุณ หรือคืนเงินตามราคาซื้อผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วัน PopSockets จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งไปยัง PopSockets คุณต้องจ่ายค่าจัดส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง PopSockets และคุณจะต้องรับผิดชอบภาษี ค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษี ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมี อย่างไรก็ตาม PopSockets จะจ่ายค่าขนส่งสำหรับการจัดส่งสินค้าทดแทนหรือซ่อมแซมให้กับคุณ

PopSockets ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทนที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน หรือสินค้าทดแทนที่เทียบเท่าซึ่งอาจไม่ใช่สินค้าประเภทเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ) ผลิตภัณฑ์ทดแทนจะได้รับการตกแต่งตามการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ทดแทนจะอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้สำหรับระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เดิมที่เหลืออยู่

การปฏิเสธการรับประกันสินค้าในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต POPSOCKETS ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอื่นใด และปฏิเสธความรับผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงโดยไม่จำกัด การรับประกันความสามารถในการขาย การไม่ละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต POPSOCKETS พนักงาน ตัวแทน และซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ หากข้อจำกัดความรับผิดนี้ไม่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายในการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ ) ความรับผิดทั้งหมดของ POPSOCKETS และซัพพลายเออร์ใดๆ ของ POPSOCKETS จะจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงให้กับ POPSOCKET สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การส่งไอเดียที่ไม่พึงประสงค์

ไอเดียน่าทึ่งมาก เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหน และเมื่อคุณลงไปถึงมัน เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร แต่เราทราบดีว่าเราชอบที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำติชมของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ดังนั้นโปรดแบ่งปันหากคุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันใดๆ เราอาจจะทำงานเดียวกันอยู่แล้ว และถ้าเราเปิดตัว เราไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดหวัง

นโยบายความคิดที่ไม่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับความคิดที่ไม่พึงประสงค์นี้คือเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งใดๆ กับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินการของ PopSockets และความคิดที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่คุณส่งไปยัง PopSockets หากคุณส่งและเสนอไอเดียอาสาสมัครให้กับ PopSockets และไม่ว่าคุณจะโต้ตอบใดๆ ก็ตาม เงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

  1. ก่อนที่จะเป็นอาสาสมัครและทำการส่งไอเดียในรูปแบบใดๆ ไปยัง PopSockets คุณจำเป็นต้องทราบว่าเราไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินให้คุณ PopSockets ไม่มีข้อผูกมัดในการรักษาความลับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณส่งเข้ามา และเราอาจใช้เนื้อหาในทางใดทางหนึ่ง (หรือไม่ใช้เลย) PopSockets ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบสิ่งที่คุณส่งมา และ PopSockets อาจแจกจ่ายซ้ำโดยไม่ต้องสื่อสารกับคุณหรือขอความยินยอมจากคุณ ใบเสร็จรับเงินของ PopSockets ที่คุณส่งไม่ใช่การยอมรับความแปลกใหม่ ลำดับความสำคัญ หรือความคิดริเริ่ม
  2. ความคิดหรือคำแนะนำใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง PopSockets จะเป็นของ PopSockets และคุณมอบหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และทั้งหมดในความคิดและข้อเสนอแนะที่คุณแบ่งปันกับเราโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบันทึก ข้อความ อีเมล โพสต์ จดหมาย แนวคิด คำแนะนำ แนวคิด หรือเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ที่คุณส่งหรือสื่อสารกับ PopSockets จะถือว่าได้รับมอบหมาย อนุญาต และถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ โดยคุณให้กับ PopSockets เมื่อคุณส่งหรือสื่อสารกับ PopSockets และคุณมอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดในที่นี้ให้กับ PopSockets และตกลงว่าสิ่งเดียวกันจะกลายเป็นทรัพย์สินของ PopSockets โดยอัตโนมัติ PopSockets อาจใช้ หาประโยชน์ คัดลอก เผยแพร่ ดำเนินการ ถ่ายโอน และด้วยวิธีอื่นๆ ทั้งหมดในการจัดการกับเนื้อหาดังกล่าวและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในนั้นด้วยวิธีใดๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ PopSockets สามารถเลือกได้ตลอดเวลา ในปัจจุบันหรือในอนาคต . หากคุณตั้งใจที่จะรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในความคิดและข้อเสนอแนะของคุณ (สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ) โปรดอย่าส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้เราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า